Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Help, een sociaal werker achter de voordeur

(tekst: Thomas Kampen op SocialeVraagstukken.nl)

De overheid komt steeds vaker achter de voordeur van mensen. Dat is niet vanzelfsprekend. In het verleden rustte er zelfs een taboe op wat toen ‘huisbezoek’ heette. Dat veranderde eind negentiende eeuw toen pioniers als Johanna ter Meulen en Louise Went binnen het woningmaatschappelijk werk bij mensen thuiskwamen en hen met allerlei problemen gingen helpen. In de jaren vijftig werd het huisbezoek zelfs een onmisbaar onderdeel van de onmaatschappelijkheidsbestrijding.

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/help-een-sociaal-werker-achter-de-voordeur/