Categorieën
Foto's

HEIDELANDSCHAP IS VAN ALLE TIJDEN

Fotografe Alma Wanningen tovert geregeld een mooi heidelandschap tevoorschijn. Dichtbij haar woonplaats zijn genoeg heidevelden te vinden. Opvallend vaak komt de berk voor op de heide. Een kenmerk van deze boom is dat hij een voorkeur heeft voor vochtige grond en goed gedijt op kalkrijke zand- en veengrond. De berk kan slecht tegen zeewind.

Wikipedia schrijft: ‘De heide in het binnenland is een cultuurlandschap ontstaan door onttrekking van voedingsstoffen door begrazing en afplaggen van zandige gronden.[1] Uit pollenanalytisch onderzoek blijkt dat ook in het binnenland altijd wel heidevegetaties voorkwamen, maar de grote boomloze heidevelden en de zandverstuivingen zijn ontstaan door de intensivering van de schapenteelt gedurende de Middeleeuwen.’ Leest u verder via: https://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)

WD