Categorieën
Fryslân Landbouw Politiek

GrienLinks: perplex over aarzelende aanpak provincie naar duurzame landbouw

Op 10 juli 2023 presenteerde de Noordelijke Rekenkamer (NRK) haar onderzoeksrapport met een  ‘terugblik’ op de aanbevelingen uit het vernietigende vorige rapport in 2020 over het effect van het duurzame landbouwbeleid van de provincie.

Toen was de conclusie dat de provincie 21 miljoen euro aan duurzaam landbouwbeleid had uitgegeven, maar geen idee had of dat resultaat had opgeleverd. De provincie heeft in 2020 alle aanbevelingen uit dat rapport overgenomen. De Noordelijke Rekenkamer heeft gekeken of de provincie het dit keer wél goed heeft aangepakt.

Jochem Knol (GrienLinks): “Wij zijn verbijsterd over het resultaat van dit rapport over landbouwbeleid. Het is drie jaar later. En nog zijn niet alle instrumenten ingezet, zijn de doelen nog steeds niet concreet genoeg en nog.laat de provincie na om sturende regels voor de landbouw in bijvoorbeeld de Verordening Romte te zetten.”

GrienLinks-Statenlid Jochem Knol.

Het rapport

In het rapport van de NRK staat te lezen dat de provincie nog steeds geen duidelijk beeld heeft hoe de provincie in 2030 een ecologisch duurzame landbouw kan bereiken. Ook schetst de NRK dat de provincie wel degelijk ‘regulerend of sturend’ op kan treden met bijvoorbeeld ruimtelijk instrumentarium.

Jochem Knol: “Allemaal zaken waar we als GrienLinks al diverse malen om gevraagd hebben. Het zijn politieke keuzes die verhinderen dat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen om de transitie in de landbouw door te zetten. Voor zo’n verandering is veel moed nodig. In deze politiek spannende tijden hopen we op die moed.”