Categorieën
Fryslân Politiek Sociaal Vervoer

GrienLinks en PvdA: veiligheid openbaar vervoer in het geding

Volgens reizigersvereniging Rocov is het aantal ernstige incidenten in trein en bus en op stations toegenomen. Elsa van der Hoek (GL) en Edou Hamstra (PvdA) willen dat het aantal ernstige incidenten in het OV en op stations teruggedrongen wordt. Ze stellen daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Elsa van der Hoek en Edou Hamstra: “Er is vooral een toename te zien in de categorie ‘spugen, aanranding, verzet bij weerspannigheid en overige overtredingen/misdrijven’. Ook mishandeling, bedreiging en andere ernstige incidenten zijn voorgekomen. Dit is toch erg! We vragen of het college de vervoerders er op aan wil spreken. Ook zijn we benieuwd wie verantwoordelijk is voor de veiligheid op een station.”

Daarnaast waren we tijdens de verkiezingscampagne op station Leeuwarden getuige van een klein incident met een (eventueel onder invloed van middelen) verward persoon, die meerdere reizigers lastig viel. Bij navraag aan winkelpersoneel op het station wie we daarover konden bellen, werd gezegd dat dergelijke situaties al jaren een zeer vaak voorkomend probleem zijn en dat ze hoopten dat er iets aan gedaan werd.

Ook hebben wij al eerder signalen van ov-personeel ontvangen dat er vervelende incidenten bij het station Leeuwarden plaatsvinden. Dit signaal kregen wij door bij een vraag over een trein die vertraagd was omdat een man met een mes eerst bij een ander station uit de trein moest worden gehaald door de spoorwegpolitie.

GrienLinks en PvdA willen onder meer van het college weten of het bereid is om bij de vervoerders aan te dringen op het nemen van effectieve maatregelen om (ernstige) incidenten in het openbaar vervoer en op stations te voorkomen en de veiligheid van reizigers en personeel te vergroten?