Categorieën
Columns Politiek Súdwest

Graag een juniorburgemeester in Súdwest

Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt een opvolger voor Jan Eise Kruithof, die het afgelopen jaar kinderburgemeester was. Leerlingen uit groep zeven van de basisschool kunnen solliciteren, schrijft Súdwest. Het gaat hier om kinderen van ongeveer een jaar of tien.

Jan Eise was als kinderburgemeester betrokken bij het ontvangen van Sinterklaas en het uitreiken van lintjes op Koningsdag. Ik hoop van harte dat Jan Eise van dit optreden heeft genoten.

Burgemeester Jannewietske de Vries zegt verder onder meer: ‘Ik sjoch der nei út om wer mei in nije berneboargemaster op paad te gean en te ûntdekken hoe’t wy de ideeën fan de bern yn ús gemeente noch better ferwurkje kinne yn ús plannen.’ Een mooi public relations citaat, maar inhoudelijk niet echt serieus te nemen.

Overigens zoekt Súdwest ook nog tien kinderen die als rayonhoofden de kinderburgemeester ondersteunen. ‘Zij zorgen er samen voor dat de jeugd serieus betrokken wordt in de besluitvorming.’

Ik pleit ervoor om jongeren tussen zestien en achttien jaar te laten solliciteren naar de rol van bijvoorbeeld juniorburgemeester en een team daaromheen. Deze leeftijdsgroep heeft een groter maatschappelijk besef dan kinderen uit groep 7.

Ook is er in ons land te weinig aandacht voor adolescenten. Ze ondervonden veel eenzaamheid gedurende covid en uitgaan is nagenoeg onbetaalbaar voor ze geworden. Het zijn bekende vraagstukken van jongeren.

Graag dus een welbespraakte en een beetje brutale puber als juniorburgemeester in Súdwest. Het gemeentebestuur aan de Sneeker Marktstraat heeft wat schwung nodig!

Wiebe Dooper

.