Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Water

Gerben de Boer en Frank Jorna uit Súdwest vrijwel zeker in dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

Na stemming op dinsdag 23 mei maken, vrijwel zeker, drie melkveehouders deel uit van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: Gerben de Boer uit Tirns, Frank Jorna uit Easterwierrum en Cees Pieter van Burgsteden uit Oosterwolde.

Gerben de Boer vertegenwoordigt BBB en neemt de verantwoordelijkheid voor de beleidsonderdelen watersysteem, zoetwaterbeheer en veenweideprogramma. Hij beschikt over bestuurlijke ervaring op basis van zijn voorzitterschap van de vereniging Het Friesch Grondbezit.

Frank Jorna uit Easterwierrum is bestuurder namens FNP, VVD en Geborgd Landbouw. Hij neemt ‘dijken en bedrijfsvoering’ onder zijn hoede. Hij was eerder actief als manager van Dairy Campus in Leeuwarden.

Cees Pieter van Burgsteden wordt ook voorgedragen door BBB en wel voor ‘strategie en gebiedsgerichte samenwerking’. Hij zit in het algemeen bestuur van It Wetterskip namens de fractie Geborgd Landbouw.

Voor de andere kandidaten verwijs ik u naar het artikel van Veldpost via:
https://www.veld-post.nl/artikel/740738-drie-melkveehouders-kandidaat-dagelijks-bestuur-wetterskip-fryslan/

In dit artikel kunt u eveneens lezen dat alle kandidaten op dinsdag 23 mei worden voorgedragen waarna de stemming volgt.

WD