Categorieën
Foto's Geschiedenis

GA NAAR ZOUTKAMP

Wim Schut legt een mooi beeld vast van gekleurde panden langs de haven in Zoutkamp. Het dorp telt ongeveer 1200 inwoners en ligt in de gemeente het Hogeland. De betekenis van de plaatsnaam Zoutkamp is vrijwel zeker ontleend aan buitendijkse zoutwinning.

Tijdens de Tachtigjarige oorlog waren er Spaanse troepen gelegerd in Zoutkamp. Zo werd in 1576 de schans Soltecampe, een bolwerk, gebouwd. Tot in 1876 vormde Zoutkamp aan het Reitdiep de enige verbinding met de zee voor de stad Groningen. In 1876 kwam er door middel van de opening van het Eemskanaal een tweede zeeverbinding.

WD

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutkamp)