Categorieën
Fryslân Onderwijs

FSP: Meer mbo-diploma’s in Fryslân

(tekst: FPS)

In Fryslân is 68 procent van de diploma’s een mbo-diploma, ten opzichte van 49 procent landelijk. In de regio’s Zuidoost Fryslân en Zuidwest Fryslân is dat aandeel nog hoger met 73 procent van het totaal aantal diploma’s.  

Het aandeel mbo-diploma’s is sinds 2005 stabiel gebleven in Fryslân. Landelijk is dit aandeel gedaald (-6%). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de monitor Onderwijs, die vandaag (21-06-2022m WD) geüpdatet is. 

Leest u verder via: https://www.fsp.nl/nieuws/meer-mbo-diplomas-in-fryslan/