Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Natuur en milieu Overheid Politiek Súdwest

Friese overheden eisen meer duidelijkheid over toekomst platteland

(tekst: Remco de Vries op OmropFryslân.nl)

Friese overheden zijn erg kritisch op het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG ), dat is het Rijksplan voor de toekomst van het platteland. De provincie, de Friese gemeenten en het waterschap vinden dat die landelijke plannen een stuk beter moeten.

De overheden vinden dat het Rijk duidelijker moet zijn, dat het met meer geld moet komen en dat het een grotere rol moet spelen bij verschillende problemen op het platteland. Het gaat dan onder meer over de stikstofproblematiek, maar ook de water- en natuurkwaliteit en de toekomst van de landbouw.

De Friese overheden geven hun kritiek in een zienswijze op het NPLG. Alle provincies hebben dat gedaan via het Interprovinciaal Overleg (IPO). Een Friese vertaling van het NPLG is een eerste versie van het Fries Plan Landelijk Gebied (FPLG).

Dat plan is mede op de agenda gekomen door stikstofproblematiek. Zo moet ons water schoner voor 2027. Tegelijkertijd zijn er ook maatregelen nodig om ons aan te passen aan het klimaat.

Leest u verder via: https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/16368204/friese-overheden-eisen-meer-duidelijkheid-over-toekomst-platteland