Categorieën
Columns Ethiek Fryslân Politiek

FNP PLEEGT KIEZERSBEDROG

Na het mislopen van een plek in de formatie schrijft Sijbe Knol, politiek leider FNP, op 31 maart: ‘Tige spitich mar we bliuwe striidber.’ Een kranige uitlating. Bijna drie weken later pleegt zijn partij kiezersbedrog, want het gekozen Statenlid Fedde Breeuwsma stelt zijn zetel ter beschikking aan partijgenoot Gerben van der Mei.

Het was de opzet dat Breeuwsma en Van der Mei hun ruime politieke ervaring zouden delen met jonge fractiegenoten. Daar kwam niets van terecht. Ten eerste, omdat de FNP bleef steken op 4 zetels en Van der Mei daardoor als vijfde kandidaat buiten de boot viel. En ten tweede vanwege het gegeven dat de FNP geen kans maakt collegepartij te worden en Sijbe Knol als beoogd gedeputeerde niet doorschuift. Althans, zodanig redeneert de partij, terwijl de formatie nog gaande is.

Als gekozen Statenlid vertrekt Fedde Breeuwsma officieel per 31 mei.

Ook met het oog op Van der Mei’s financiële en economische kennis is ‘it better dat ik plak foar him meitsje’, aldus Breeuwsma, die in de schaduwfractie wordt opgevolgd door Tjitte Hemstra, maar hij blijft in de raad van Noardeast-Fryslân.

In onze representatieve democratie is iedere politieke partij gehouden aan afspraken met de kiezer. De FNP doorbreekt een van die afspraken door het snelle vertrek van Breeuwsma, die daarmee het vertrouwen van zijn kiezers beschaamt. Daar komt nog bij dat de partij de kwestie verantwoordt op basis van zwakke argumenten, zoals hierboven weergegeven.

Door deze kwestie krijgt het aanzien van politiek leider Knol een knauw. In plaats van die irrationele strijdbaarheid, had hij beter zijn verstand kunnen gebruiken.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.fnp.frl/frysk/nijs/1528/

https://www.fnp.frl/frysk/nijs/1529/