Categorieën
Columns Politiek

Flirten met GroenLinks levert de PvdA niets op

In een PvdA-nieuwsbrief staat te lezen dat mensen zich kunnen opgeven voor kandidaatstelling van de Eerste Kamer. Het betreft hier de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023, want dit politiek orgaan kiest de leden van de Eerste Kamer of Senaat.

En de nieuwsbrief vermeldt: ‘Na de verkiezingen zullen we in de Eerste Kamer samen met GroenLinks één fractie vormen.’ Het is natuurlijk uitstekend dat beide partijen zaken inhoudelijk op elkaar afstemmen, maar om binnen één fractie te opereren, getuigt niet van een sterk inzicht. De beste politieke positie voor de PvdA is een beetje links van het midden. Die van GroenLinks ligt verder ter linkerzijde.

Het zal over het algemeen een jongere generatie binnen de PvdA zijn die een nauwere samenwerking en misschien wel een fusie met GroenLinks ambieert. Een eventuele fusie levert helemaal niets op. Beide partijen beschikken momenteel over 17 zetels in de Tweede Kamer. De laatste peiling van Maurice de Hond wijst op 25 zetels. Het is wishful thinking dat een fusie tot een sterker links machtsblok leidt. Daar wil de traditionele aanhang van de PvdA niets van weten en die loopt weg. In een gefuseerde partij komt – hoe begrijpelijk en terecht ook – thematiek als klimaat, stikstof, energie, et cetera, op de voorgrond te staan, met als gevolg dat het nog aanwezige gedachtengoed van de sociaal-democratie reddeloos en redeloos verloren gaat.

PvdA-leider Attje Kuiken dient het initiatief te nemen tot een heroriëntatie en modernisering van de sociaal-democratie. Bart Tromp (1944-2007), de uit Sneek afkomstige PvdA-denker, schreef er een halve boekenkast vol mee. Frans Verhagen memoreerde nog in 2012: ‘Met name de oude slogan ‘spreiding van macht, inkomen en kennis’ lijkt mij nog steeds, of misschien, nu weer, een prima vlag om sociaal democratisch onder te varen.’ (bron: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/wat-was-er-eigenlijk-mis-met-spreiding-van-macht-inkomen-en-kennis)

 Ik wens Attje Kuiken veel wijsheid.

Wiebe Dooper