Categorieën
Cultuur Dieren Fryslân Politiek

Faunabeheerplan goedgekeurd, jacht weer mogelijk

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het Faunabeheerplan over de jacht alsnog goedgekeurd. Dat maakt de weg vrij voor de jacht op hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven. Doordat de Faunabeheereenheid het plan heeft verbeterd voldoet het nu aan de wettelijke eisen.

Op 20 september trokken GS de goedkeuring van het Friese Faunabeheerplan Jacht voor de jaren 2022-2026 in na een negatief advies van de provinciale bezwarencommissie. In het plan stond onvoldoende informatie over de wildstand. De Stichting Fauna4Life had bezwaar gemaakt.

Wildstand beter in kaart

De Faunabeheereenheid Fryslân heeft de wildstand op drie manieren beter in kaart gebracht. Met hulp van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) zijn telgegevens verbeterd en zijn gegevens over het jaar 2022 toegevoegd. Van nagenoeg alle 26 Friese wildbeheereenheden (WBE’s) zijn de cijfers nu meegenomen. Aanvankelijk ontbraken gegevens van 9 WBE’s.