Categorieën
Foto's Humor

FARRE OF REEDRIDE?

Fotograaf Gert Jan Zuidema presentearret in grappich winters dillema: farre of reedride? It kin fanselts net.

WD