Categorieën
Europa Landbouw Politiek

Europese Commissie wil regeldruk voor boeren verder verminderen na protesten

(tekst: NOS Nieuws)

De Europese Commissie heeft nieuwe plannen gepresenteerd om boeren tegemoet te komen. De Commissie stelt voor om plannen die de landbouw moeten vergroenen aan te passen, zodat de regeldruk voor boeren minder wordt. Het is een handreiking naar de Europese boeren, die de afgelopen tijd veel en vaak demonstreerden tegen de vergroeningsplannen.

In het voorstel van de Europese Commissie staat dat vooral de milieueisen minder streng moeten worden. Veel maatregelen moeten niet langer verplicht zijn, maar vrijwillig. In plaats van dat boeren geen subsidie meer krijgen als ze zich niet aan maatregelen houden, krijgen ze extra geld als ze wel verduurzamingsmaatregelen treffen.

Zo stelt de Commissie voor om boeren niet langer te verplichten land braak te laten liggen. In plaats daarvan zou er een regeling moeten komen voor boeren die dat vrijwillig doen. Het braak laten liggen van landbouwgrond is volgens de Commissie gunstig voor de biodiversiteit.

Leest u verder via: https://nos.nl/artikel/2512915-europese-commissie-wil-regeldruk-voor-boeren-verder-verminderen-na-protesten