Categorieën
Dieren Europa Politiek

Europees Parlement wil minder bescherming van wolf

(tekst: LTO)

Vandaag (24 november, red.) heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het aanpassen van de beschermingsstatus van de wolf. Wanneer, op basis van monitoringsgegevens, blijkt dat de gewenste wolvenpopulatie is bereikt, is de weg vrij om de status van de wolf in de Habitatrichtlijn te verlagen van ‘zeer beschermd’ naar ‘beschermd’. De resolutie komt voort uit de zorgen die bestaan over de toenemende aanvallen van wolven op vee. Het is een goede zaak dat er in Europa meer aandacht is voor de positie van landbouw in relatie tot de wolf. LTO Nederland dringt hier in Brussel al langere tijd op aan.

Verder worden met de aangenomen resolutie de Europese Commissie en lidstaten opgeroepen om in kaart te brengen wat de impact van de wolf is op de veehouderij, biodiversiteit en het plattelandsleven -en toerisme. Ook moet worden gekeken naar de financieringsmogelijkheden voor de lange termijn, om boeren te compenseren voor onkosten als gevolg van een aanval of het nemen van preventieve maatregelen. Daarnaast wordt een bewustwordingscampagne genoemd, en het verstrekken van meer informatie over praktische oplossingen en financiële mogelijkheden om preventieve maatregelen tegen aanvallen op landbouwhuisdieren te nemen.

LTO Nederland verwacht na het aannemen van deze resolutie ook daadwerkelijk meer actie van de Europese Commissie: zij zijn nu aan zet om gehoor te geven aan de oproep vanuit het Europees Parlement en met wijzigingsvoorstellen te komen van de Habitatrichtlijn. We rekenen er op dat de Nederlandse regering zich hier in Brussel ook voor inzet.

Het volledige artikel kunt u ook raadplegen via: Europees Parlement wil minder bescherming van wolf – LTO