Categorieën
Columns Landbouw Natuur en milieu

Esther de Snoo: ‘Extensieve boeren hebben nu een achterstand’

(tekst: column van Esther de Snoo op NieuweOogst.nl)

Melkveehouders die hun mest niet kwijt kunnen, kunnen grofweg kiezen uit drie oplossingen: vee afstoten, samenwerking zoeken met akkerbouwers of grond bijkopen.

Vooral extensieve melkveehouders in Noord-Nederland en in de veenweidegebieden die voorheen niet of nauwelijks mest hoefden af te zetten, komen nu in de problemen. Door het terugdraaien van de derogatie, een gebrek aan mestplaatsingsruimte en het natte voorjaar moeten zij de mest nu laten ophalen. Omdat ze het netwerk daarvoor niet hebben, is het juist voor deze melkveehouders nu zeer lastig om de mest kwijt te raken.

Extensiveren betekent in de meeste gevallen meer grond toevoegen aan het melkveebedrijf. Maar grond is ontzettend duur, als het al beschikbaar is.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/04/06/extensieve-boeren-hebben-nu-een-achterstand