Categorieën
Columns Landbouw Nederland Politiek

Esther de Snoo: ‘Boer wil duidelijkheid van nieuw kabinet’

(tekst: column van Esther de Snoo op NieuweOogst.nl)

Duidelijke keuzes, perspectief bieden en herstel van vertrouwen. Dat is wat boeren en tuinders verwachten van een nieuw kabinet, blijkt uit de Nieuwe Oogst-verkiezingspeiling.

Boeren en tuinders weten al jaren niet wat het kabinet nu precies van hen wil. Het kabinet heeft wel doelstellingen opgesteld waar de agrarische sector aan moet voldoen.

De landelijke opgave voor de veehouderij is 5 megaton broeikasgasreductie in 2030. De uitstoot van ammoniak moet met 41 procent verminderd zijn. In 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. En in 2030 moet de land- en tuinbouw in Nederland nagenoeg emissieloos produceren.

Leest u deze column verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/18/boer-wil-duidelijkheid-van-nieuw-kabinet