Categorieën
Politiek

Een zakenkabinet? Juist door technocratisch bestuur is de afstand tussen overheid en burger steeds groter geworden

(tekst: Feike Reitsma op wyniasweek.nl)

Sinds Pim Fortuyn in 1994 ‘Het zakenkabinet Fortuyn’ publiceerde, komen pleidooien voor een zakenkabinet regelmatig terug. Tijdens de lange kabinetsformatie, die voorafging aan Rutte IV laaide de discussie weer even op. Onlangs pleitte Pieter Omtzigt in Buitenhof weer voor een zakenkabinet. Maar wat wordt daarmee bedoeld?

Kenmerken van een zakenkabinet

In de discussie over een zakenkabinet spelen verschillende (soms tegenstrijdige) elementen een rol:

  • In een zakenkabinet wordt de nadruk gelegd op efficiency, effectiviteit en het behalen van resultaten op basis van bedrijfsmatige principes. In zo’n kabinet zitten vooral managers en mensen uit het bedrijfsleven.
  • Anderen leggen weer de nadruk op een kabinet op basis van een regeerakkoord op hoofdlijnen met experts en vakministers zonder partijpolitieke binding. In dat geval zou je van een extraparlementair kabinet kunnen spreken.
  • Een zakenkabinet kan ook een minderheidskabinet zijn. Dat zou zo’n kabinet de vrijheid geven om beleid door te voeren met wisselende meerderheden, dus ook met een meerderheid die tot stand komt met leden van de oppositie.

Leest u verder via: Een zakenkabinet? Juist door technocratisch bestuur is de afstand tussen overheid en burger steeds groter geworden – Wynia’s Week (wyniasweek.nl)