Categorieën
Financiën Nederland Onderzoek Sociaal

Eén op drie gescheiden Nederlanders was onbekend met financiële gevolgen van relatiebreuk

(tekst: De Hypotheker)

Een derde van de Nederlanders die te maken heeft gehad met een relatiebreuk – waarbij zij getrouwd waren, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst hadden – was er vooraf onvoldoende van op de hoogte tot welke financiële gevolgen dit kan leiden, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Deze gevolgen kunnen echter groot zijn. Zeker als partners ten tijde van de relatiebreuk een gezamenlijke koopwoning hadden, wat voor zes op de tien Nederlanders geldt. Zij staan bijvoorbeeld voor de vraag of de woning verkocht moet worden of dat één van beiden er kan blijven wonen. Bij het maken van ingrijpende beslissingen rondom de relatiebreuk beseffen veel ex-partners pas achteraf dat deskundige hulp uitkomst had kunnen bieden. 

In Nederland gaan jaarlijks zo’n 25.000 tot 30.000 stellen uit elkaar, zowel vanuit een huwelijk als geregistreerd partnerschap. Ruim een kwart van de Nederlanders met een relatie in de vorm van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst, heeft te maken gehad met een relatiebreuk. De Hypotheker heeft onderzoek laten verrichten onder ruim 1.000 Nederlanders (25+) die met een dergelijke relatiebreuk te maken hebben gehad. Uit elkaar gaan is vaak een moeizaam proces, zeker als het gaat om het maken van goede financiële afspraken. Zo zegt 42 procent dat het moeilijk was om dit op een goede manier met hun ex-partner te regelen. Bijna zes op de tien mensen erkennen achteraf het gevoel te hebben dat ze onvoldoende voorbereid waren op de financiële gevolgen van een mogelijke relatiebreuk. Ruim één op de vijf gescheiden Nederlanders geeft aan dat één van hen in financiële problemen is gekomen door de scheiding, omdat de twee partijen niet evenredig verdienden. Volgens bijna de helft wordt vooral de partner die het minste verdient hierdoor het meest getroffen. Hoewel dit mogelijk voorkomen had kunnen worden door eerder duidelijke afspraken te maken, blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Zo heeft slechts 22 procent vooraf financiële afspraken gemaakt, terwijl maar liefst driekwart dit heeft nagelaten. Verder zijn maar weinig mensen zich bewust van de grote impact die dit kan hebben; één op de drie gescheiden Nederlanders zegt vóór het aangaan van hun inmiddels beëindigde relatie niet te weten wat de financiële gevolgen zouden zijn als de relatie strandt.

Groeiende behoefte aan professioneel advies bij relatiebreuk

Terugkijkend erkent 28 procent dat zij meer hulp hadden kunnen gebruiken van een hypotheekadviseur bij de financiële afhandeling van hun relatiebreuk. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit cijfers van De Hypotheker. Zo is het aantal aanvragen van klanten met een koopwoning die hun hypotheek willen wijzigen vanwege een relatiebreuk in het eerste halfjaar van 2023 met 22 procent gestegen in vergelijking met het laatste half jaar van 2022. “Een relatiebreuk kan een grote impact hebben op beide ex-partners. Zo is het in de huidige woningmarkt erg moeilijk om een nieuwe woning te vinden. Eén op de tien Nederlanders geeft aan geen geschikte woning te kunnen vinden na het beëindigen van de relatie en noodgedwongen elders te moeten wonen, bijvoorbeeld door opnieuw bij hun ouders in te trekken of tijdelijk bij vrienden onderdak te zoeken. Het is veelzeggend dat bijna drie op de tien mensen achteraf zeggen dat zij de hulp van een hypotheekadviseur goed hadden kunnen gebruiken”, zegt Bastiaan Pouw van De Hypotheker Amsterdam-Oost en Diemen. “We zien dan ook dat er een groeiende behoefte is aan professionele begeleiding op dit gebied. Zo zegt ruim een derde dat zij tijdens de afwikkeling van de scheiding graag een beroep hadden kunnen doen op bemiddeling door één partij met verschillende expertises. Wij hopen dat we door onze samenwerking met Raad & Daad ex-partners tijdens een relatiebreuk kunnen helpen door mediaton en hypotheekadvies gecombineerd aan te bieden.”

Een hypotheekadviseur en mediator binnen handbereik

Door de krachten te bundelen, verwachten De Hypotheker en Raad & Daad veel leed en onbegrip te kunnen voorkomen. “Als je uit elkaar gaat, kan een mediator helpen om alle zaken netjes en in goed overleg af te handelen. We merken dat deze behoefte aan mediation verder toeneemt. Wij bieden een goede en gedegen begeleiding, zodat ex-partners goede afspraken kunnen maken over de woning, eventuele kinderen en de verdeling van bezittingen en schulden”, vertelt Remi Brus, MfN-registermediator en mede-eigenaar van Raad & Daad Advies & Mediation. “Dankzij onze samenwerking met De Hypotheker hebben ex-partners zowel een deskundige mediator als hypotheekadviseur binnen handbereik, die hen tijdens dit hele proces kunnen ondersteunen.”

Ook kunt u raadplegen: https://www.hypotheker.nl/actueel/persberichten/een-op-drie-gescheiden-nederlanders-was-onbekend-met-financiele-gevolgen-van-relatiebreuk/