Categorieën
Columns Politiek

EEN KRABBEL AAN ATTJE KUIKEN

Attje Kuiken is vanaf 22 april 2022 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en partijleider. Vernieuwing van haar partij is nodig en geen fusie met GroenLinks. Op de PvdA-Ledenraad van zaterdag 8 oktober in Apeldoorn komt Kuiken niet overtuigend over inzake haar handelwijze in de kwestie-Arib.

Beste Attje Kuiken,

In de laatste politieke meting van Maurice de Hond, daterend van 25 september 2022, boekt de PvdA 5 zetels winst ten aanzien van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De virtuele groei biedt wat hoop.  

Relevanter dan peilingdata is verdergaande samenwerking tussen PvdA en GroenLinks, zoals het vormen van een senaatfractie na de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Soms valt hier en daar het begrip fusie. In dat geval gaat de sociaaldemocratie in Nederland verloren. De cultuurhistorische- en politieke achtergrond van GroenLinks onderscheidt zich namelijk nogal van de PvdA.

GroenLinks kreeg in november 1990 officieel gestalte en kwam voort uit EVP, PSP, PPR en CPN, voormalige progressieve partijen ter linkerzijde. In de gemeente Sneek bestond in 1974 reeds Progressief Sneek, een lijstverbinding tussen PPR, D66 en PSP. De PvdA kon hier altijd zeer goed op eigen benen staan en momenteel is het de grootste partij in Súdwest-Fryslân met 8 raadszetels. Hechte samenwerking met GroenLinks is in deze gemeente niet aan de orde.

GroenLinks heeft landelijk een helder politiek profiel dat met name is afgeleid van thematiek rondom klimaat, energie en milieu. Daar is niets mis mee. Wel zijn deze aandachtsgebieden steeds breder geaccepteerd en daardoor minder onderscheidend. Dat kan in de verdergaande samenwerking, binnen en buiten de Eerste Kamer, een nadelige uitwerking hebben op jouw partij. In dat proces gaat – nog – meer van het sociaaldemocratisch gedachtengoed verloren.

Jij hebt als partijleider de taak sturing te geven aan de PvdA. Het is raadzaam dat je met Ruud Koole, Jouke de Vries en Joop van den Berg (de prof) en Bert Middel in gesprek gaat over hoe de sociaaldemocratie vernieuwd kan worden. Een beetje heroriënteren kan geen kwaad. En dikke rapporten, zoals vroeger, hoeven niet. Het is belang dat jij een vernieuwde partijvisie uitzet en een zekere rangorde van politieke onderwerpen en issues in je achterhoofd hebt. Dat kan goed uitpakken.

Sam de Wollf (1878-1960) werd geboren in Sneek en was een belangrijke denker binnen de SDAP en PvdA, net als zijn tijdgenoot Willem Banning (1888-1971), afkomstig uit Makkum.

Op de PvdA-Ledenraad van zaterdag 8 oktober wist je niet overtuigend over te komen in de kwestie-Arib. Natuurlijk had je met de gehele fractie de brief van andere Kamerleden, gericht aan voorzitter Bergkamp om opheldering te vragen over de zaak-Arib, moeten ondertekenen. Jouw ondertekening vond niet plaats, omdat medewerkers van de Tweede Kamer zich onveilig voelden, schrijft het AD. Arib legde dit uit als gebrek aan steun en vertrok. Hier gaf je een zwakke uitleg met een gelegenheidsargument. Het vragen om opheldering, rondom het onderzoek naar Arib, houdt niet in dat klachten van ambtenaren minder serieus hoeven te worden genomen. Gelukkig volgde er zelfkritiek doordat je de brief achteraf wel had willen ondertekenen.

Hopelijk ben jij in staat om de verworvenheden van de sociaaldemocratie in de komende jaren standvastig gestalte te geven. Dat zou mooi zijn. Het maakt de politieke positie van de PvdA sterker en onafhankelijker.

Succes met je politieke denkwerk Attje Kuiken.

Met hartelijke groet,
Wiebe Dooper