Categorieën
Fryslân Overheid Water

Duidelijkheid over beheer oevers langs Friese vaarwegen

(tekst: provinsje Fryslân)

Op donderdag 28 maart hebben de veertien gemeenten van het Friese vasteland, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het oeverbeheer in Fryslân. Zo is duidelijk wie voor het beheer van de 1760 kilometer aan oevers langs de Friese vaarwegen verantwoordelijk is.

Fryslân is dé waterprovincie van Nederland, waar uitgebreid gevaren kan worden op kanalen, vaarten en meren. Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van deze oevers, was niet altijd even duidelijk. Daarom hebben de gezamenlijke overheden gewerkt aan een heldere verdeling, die is weergegeven op een kaart. Deze kaart is te vinden op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen.

Met deze kaart ontstaat inzicht wie welke oever gaat beheren. Vaak is dat een van de overheden. In sommige gevallen zijn het burgers of bedrijven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij hiervoor een financiële bijdrage krijgen. Naar verwachting gaat deze subsidieregeling voor de zomer 2024 van start.

Meerdere belangen

Een oever dient vaak meerdere belangen. Zo zetten provincie en gemeenten zich in voor het behoud van de vaarwegen. Wetterskip Fryslân zorgt voor een goede aan- en afvoer van water en daarvoor moeten oevers tegen sterke stroming kunnen. En soms moet een oever versterkt worden om een achterliggende tuin, weiland of weg te beschermen. Daarom is het belangrijk dat duidelijk is wie de beheerder van een oever is.

Verdeling verantwoordelijkheid

Bij de verdeling van het oeverbeheer langs de officiële Friese vaarwegen is gekeken wie het meeste  belang heeft bij een goed onderhouden oever. Die partij is dan verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Als er meerdere belangen zijn, betaalt de overheid soms mee via een subsidie.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Oevers en Vaarwegen is de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van alle oevers langs de vaarwegen formeel vastgelegd. Zo weten burgers, bedrijven én overheid vanaf nu waar ze aan toe zijn.