Categorieën
Dieren Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

De wolf: wel of niet goed voor de biodiversiteit?

De provincies Drenthe en Gelderland boden een petitie aan, aan de vooravond van een technische briefing in de Tweede Kamer over de wolf.

(tekst: Jurgen Tiekstra op BinnenlandsBestuur.nl)

Help de juridische status van de wolf te verlagen. Die oproep staat in de petitie die de twee BBB-gedeputeerden Harold Zoet (Gelderland) en Egbert van Dijk (Drenthe) dinsdag overhandigden aan de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voorzitter van deze commissie is PVV-Kamerlid Dion Graus, die het tijdens een Kamerdebat in januari nog fel opnam voor de wolf. ‘De mens doodt miljoenen dieren’, zei hij toen. ‘Daar hoor ik nooit iemand over. Nooit.

Komende donderdag houdt de Kamercommissie een technische briefing over de wolf, waarbij belangengroepen en wetenschappers aanschuiven. Uit de al ingediende position papers blijkt hoezeer de visies op de wolf contrasteren.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/de-wolf-wel-niet-goed-voor-biodiversiteit