Categorieën
Cultuur Fryslân Landbouw Natuur en milieu

DE STILTE VAN HET LAND

In geheel West-Europa werden vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw landschappelijke waarden door schaalvergroting en ruilverkaveling in ernstige mate aangetast.

Hieronder enkele uitingen, in indirecte zin, daarover:

Fotografe Clara Walstra toont geregeld prachtige natuurbeelden van onder meer de Friese Greidhoek.

De Vlaamse Zjef Vanuytsel (1945-2015) bracht het lied ‘De stilte van het land’ ten gehore:
https://www.youtube.com/watch?v=hKGiaBGCRyM

Ook een vers met diverse indrukken.

HET BESTE OORD

Ik ga ernaar toe, het bijna vergeten dorp op de klei.
Op een erf controleert een boer het oliepeil van zijn combine.

Verderop het verlaten voorhuis van een boerderij.
Gordijnen wapperen door ingeslagen ramen.

Ooit propageerde Mansholt de schaalvergroting voor dit land.
Hij kwam daar vlak voor zijn dood op terug.

Nu spreekt een minister over stikstofsores.
Die stof gaat aan het bereikte dorp voorbij.

© Wiebe Dooper