Categorieën
Fryslân Geschiedenis Súdwest Verhalen

De ramp met stoomboot Willem III op de Fluessen in 1877

(tekst: Histoarysk Koudum)

Op 31 januari 2002 was het 125 jaar geleden dat er zich bij Koudum een grote ramp voltrok. Het beurtschip de ‘Willem III’, dat de beurtdiensten verzorgde van Staveren op Sneek, liep in een zware storm op de Fluessen aan de grond, met dramatische gevolgen. Zoals altijd gingen de beurtschepen uit de Zuidwesthoek op dinsdag naar Sneek. Zo ook dinsdag 30 januari 1877. De ‘Willem III’ vertrok die middag weer vanuit de Kolk in Sneek richting Staveren. Naast de stukgoedlading waren er flink wat passagiers aan boord.

Tot Heeg verliep de reis voorspoedig, maar de oversteek over het Hegermeer en de Fluessen verliep rampzalig. Toen men bijna de Fluessen over was is men op het harde Feitezand aan de grond gelopen. In deze barre, koude en donkere nacht zijn 14 mensen om het leven gekomen. De volgende dag pas om acht uur kwam er hulp en zijn de 29 overlevenden van boord gehaald door schipper Rein Kool van Oudega. De geredden zijn liefdevol opgevangen door Fimme Karels Zalmstra en zijn vrouw Tjerkje Dölle in de herberg van de Galamadammen.

Leest u verder via: https://historisch.koudum.nl/index.php/ramp-willem-iii-31-jan-1877?