Categorieën
Sneek Sociaal Súdwest Zorg

De Ielânen in Sneek wordt vernieuwd

Het gebied van woonzorg- en behandelcentrum De Ielânen in Sneek wordt een groene en waterrijke plek waar onder andere zorg, wonen en dagbesteding samenkomen, aldus de gemeente Súdwest-Fryslân. Samen met Patyna werd de haalbaarheid van de plannen voor de nieuwe invulling van het gebied onderzocht. De kinderboerderij op deze locatie blijft bestaan.

Woonzorg- en behandelcentrum De Ielânen in Sneek is na ruim 45 jaar aan vernieuwing toe. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen.

Het plan is om op de plek van De Ielânen 72 nieuwe intramurale zorgwoningen en ongeveer 56 geriatrische zorgplekken te realiseren. Daarnaast staan in het plan 145 woningen voor verschillende doelgroepen.

De gebouwen worden maximaal vier verdiepingen hoog zodat het goed past in de groene omgeving. Van het gebied wordt 75% ingevuld met groen en water. Ook is er aandacht voor routes voor fietsers  en voetgangers om het parkachtige karakter te versterken.

De gemeenteraad neemt op 8 februari een besluit over de plannen. Als de raad akkoord is wordt de planologische procedure opgestart.