Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu

DE HEGGENMUS IS TAMELIJK ONBEKEND

Fotografe Hielkjen Westerhof presenteert een mooie opname van de heggenmus. De Vogelbescherming beweert dat de heggenmus bij veel mensen onbekend is ‘door zijn verborgen bestaan in en onder struiken en heggen’. (https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/heggenmus)

WD