Categorieën
Humor Politieke en ambtelijke cultuur Taal

‘Dagdagelijks is het jeukwoord geworden van 2023’

Binnenlands Bestuur publiceert een interessant artikel met woorden en uitspraken die ergernis opwekken bij gemeenteambtenaren. AenO fonds Gemeenten sprokkelde een lijst jeukwoorden bijeen. Over de laatste maanden waren dat er 285.

Engelse woorden als agile, governance en scrum worden ambtenaren niet bepaald blij van. En in de moedertaal gaat het naast dagdagelijks om woorden als: geitenpaadje, weefselstructuur en wendbare organisatie.

De ergernis ten aanzien van uitdrukkingen gaat het vooral om clichés of dat er inhoudelijk niet zinnigs wordt gezegd, voorbeelden zijn: ‘werken vanuit de bedoeling’, ‘iets een plekje geven’ of ‘ergens van aan gaan’.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/het-meest-irritante-jeukwoord-van-2023-dagdagelijks

Wiebe Dooper