Categorieën
Commentaar Juridisch Politiek Sneek Súdwest Verkeer

COLLEGE SÚDWEST-FRYSLÂN HEEFT ZICH MET DE AUTOLUWE PROEF SNEEK LELIJK IN DE NESTEN GEWERKT

Het college van Súdwest-Fryslân is verantwoordelijk voor de amateuristische opzet en uitvoering van de autoluwe proef van de Sneker binnenstad. Dat verklaart de enorme tegenstand van burgers en ondernemers tegen de verkeersproef. En juridisch gezien kan het college niet in een handomdraai een forse verandering doorvoeren.

Op donderdag 16 mei overlegt een delegatie van Verenigd Ondernemend Sneek, onder wie VOS-voorzitter Sibold Jellema, met het college over de gang van zaken omtrent de autoluwe proef. Naar aanleiding van dat overleg schrijft hij naar zijn leden op vrijdag 17 mei dat het college op dinsdag 18 juni besluit over significante aanpassingen, die dan direct zullen worden uitgevoerd.

Wanneer het college op dinsdag 18 juni besluit tot bijvoorbeeld de heropening van de Prins Hendrikkade betreft dat een verkeersbesluit en daarin dient te worden aangegeven waarom dat wordt genomen, alsmede het doel. Belanghebbenden hebben wettelijk zes weken de tijd beroep aan te tekenen tegen een dergelijk besluit. Op basis hiervan kan er niet eerder sprake zijn van de heropening van de Prins Hendrikkade op dinsdag 30 juli, enkele dagen voordat de Sneekweek aanvangt.

Van mr. drs. PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân mag worden verwacht dat ze de juridische zaken van de autoluwe proef doorziet. © SWF

Burgemeester Jannewietske de Vries die rechten studeerde dient deze materie te doorzien. Niet minder belangrijk geldt voor het gehele college het besef dat de proef veel meer nadelen heeft dan voordelen. En verzamelde data waar verantwoordelijk wethouder Rietman aan vasthoudt, zijn van secundaire betekenis. Het doorgaan van de autoluwe proef tot augustus is onacceptabel en wederom nadelig voor het aanzien van Sneek als gastvrije stad, koopstad en watersportstad.

Rode stopknop!

Als dit college uit de nesten wil komen is er maar een remedie en dat is het indrukken van de rode stopknop, het dossier van de autoluwe proef in de la leggen en ergens in 2025 met een wel doordacht verhaal tevoorschijn komen.

Wiebe Dooper


.