Categorieën
Fryslân Opvoeding Sociaal

Tijdelijke overlooplocatie aanmeldcentrum Ter Apel in WTC complex

(tekst: persbericht gemeente Leeuwarden op Liwwadders.nl)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente Leeuwarden aangegeven dat vanaf morgen in Ter Apel weer vluchtelingen dreigen te moeten buiten slapen. Dit vanwege de grote druk op de opvang. Daarom heeft het COA het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden dringend verzocht tijdelijk gebruik te mogen maken van het WTC complex.

Het college heeft ingestemd met een tijdelijke crisislocatie voor maximaal een half jaar en voor maximaal 250 vluchtelingen. Deze vluchtelingen verblijven kortdurende periodes in de hal, een nacht tot enkele dagen. Daarna gaan ze terug naar Ter Apel, waar hun registratieproces wordt voortgezet.

Het COA is eindverantwoordelijk voor het gebruik van deze locatie. Dit betekent dat het COA al datgene moet organiseren wat nodig is om dit tijdelijk onderdak mogelijk te maken. Gezien de korte duur die deze opvang inhoudt voor individuele vluchtelingen hoeft er vanuit Leeuwarden geen onderwijs en zorg beschikbaar te worden gesteld.