Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Onderwijs Sneek

Uitbreiding Sneeker Ambachtsschool

De Sneeker Ambachtsschool werd in 1903 geopend. Op bijgaande foto staat de eerste uitbreiding van de zogeheten Praktijkvleugel 1 in 1915. Het gebouw met de officiële ingang aan de Kloosterstraat 1 in de Noordoosthoek, viel in de jaren zeventig van de vorige eeuw onder de slopershamer. Aan de Graaf Adolfstraat volgde een nieuw onderwijscomplex.

WD