Categorieën
Juridisch Landbouw Súdwest

Bolswarder boer verliest rechtszaak inzake kabels over land bij Raad van State

(tekst: Tienke Wouda op NieuweOogst.nl)

Een melkveehouder in het Friese Bolsward die vreest voor hoogspanningskabels over zijn landbouwgronden en een hoogspanningsstation vlak bij zijn bedrijf, heeft bakzeil gehaald bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter verklaarde zijn beroepen ongegrond.

De melkveehouder is het niet eens met het inpassingsplan en het aanleggen van ondergrondse hoogspanningskabels. Dit maakt deel uit van een plan om het 110 kV-net in Noord-Nederland te versterken. 

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/17/boer-die-vreest-voor-kabels-over-land-haalt-bakzeil-bij-raad-van-state