Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Boeren gezocht voor herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân

Landschapsbeheer Fryslân zoekt nog deelnemers die willen helpen bij herstel van agrarisch cultuurlandschap in Fryslân. Dat kan doormiddel van één van de twaalf maatregelen. Landschapsbeheer vindt oude agrarische cultuurlandschappen belangrijk voor het vertellen van de geschiedenis van de streek maar daarnaast verhogen de maatregelen biodiversiteit en bieden ze natuurvriendelijke oplossingen zoals waterberging en CO2-opslag. Om die reden werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de agrarische collectieven aan het herstel van deze cultuurlandschappen.

Maatregelen

Deelnemers kunnen nog meedoen aan het herstel van onder andere akkerelementen in de Noordelijke kleischil of in Zuidoost Friesland. Ook kan men zich nog aanmelden voor de volgende maatregelen: de aanleg van duikers, aanleg of herstel van drenkpoelen, herstellen van opvaarten naar historische boerenerven, herstel van sloten of greppels (rond kruinige percelen en terpen) en herstel van historische dijkbiotopen. (bron: Veldpost)

Klikt u door op: https://www.veld-post.nl/artikel/476214-boeren-gezocht-voor-herstel-agrarisch-cultuurlandschap-fryslan/