Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek Súdwest

BEWEGING IN DE FRIESE VVD

De VVD in de Regio Fryslân meldt vrijdag 15 juli in een brief ‘grote onvrede’ aan de landelijke fractie en het hoofdbestuur. Een dergelijk schrijven is voor de liberalen van oudsher ongewoon. Dit schriftelijke initiatief laat zien hoe belangrijk en wezenlijk het politieke bewustzijn in de regio is. Er dient een gezonde wisselwerking te bestaan inzake het uitwisselen van standpunten, het doorstromen van politiek talent en een goede communicatie over diverse belangen tussen de regionale laag en het landelijke niveau.  

De Friese liberalen maken zich zorgen dat het ‘echte’ partijgeluid niet doorklinkt in het kabinet. En: ‘Door een gebrek aan dualisme is de fractie vrijwel onzichtbaar.’ Terwijl de doorsnee Nederlander slechts het snikken van Sophie Hermans onthoudt, nadat ze door Geert Wilders werd afgeschilderd als ‘de assistent-tassendrager van de heer Rutte’.

Vanzelfsprekend gaan de verontruste Friese VVD-ers in op de stikstofcrisis. ‘In Fryslân werd en wordt druk overleg gevoerd over de zogenaamde Friese gebiedsgerichte aanpak, wat in onze ogen een juiste manier is.’ Deze biedt volgens de briefschrijvers voldoende mate aan innovatie. ‘Echter door het Rijk worden de provincies op pad gestuurd met een bijna onmogelijke opdracht.’

Ook wordt erop gewezen dat 10% van ‘onze’ leden de VVD vaarwel heeft gezegd, overeenkomstig het advies van Rutte. Daarnaast uiten de Friezen zorgen over een te verwachten grote verkiezingsnederlaag met de Provinciale Statenverkiezingen en die van het Wetterskip in 2023.

Onlangs verruilt in De Fryske Marren Albert van Keimpema zijn VVD-raadszetel in voor die van de Burgerpartij. Hij vindt dat de VVD een prooi wordt van ‘plucheklevers en baantjesjagers’, aldus zijn mededelingen op Omrop Fryslân. Dat laat onverlet dat een politicus ambities mag hebben. Mark de Man, voormalig VVD-wethouder en huidig raadslid in Súdwest, wordt vorige maand bijvoorbeeld door de ALV van de Bestuurdersvereniging van de VVD benoemt tot lid van het Landelijk Bestuur. Hij opereerde als wethouder onopvallend en solide.

Tenslotte: regionale politieke dynamiek richting Den Haag is prima. Het houdt de boel levendig.

Wiebe Dooper

https://www.vvd.frl/nieuws/brief-aan-vvd-fractie-en-hoofdbestuur/