Categorieën
Natuur en milieu Water

Betaalbaar Water beschuldigt FrieslandCampina van vervuiling Waddenzee

De onafhankelijke waterschapspartij Betaalbaar Water uit beschuldigingen aan het adres van FrieslandCampina over het vervuilen van de Waddenzee.

Het gaat om het lozen van afwater via een rioolleiding van de vestiging FrieslandCampina Bedum in de Waddenzee. Het afvalwater in die rioolleiding bevat ‘echter nog fosfaten, stikstof en andere bestanddelen die niet oplossen’, aldus Betaalbaar Water.

Betaal Water doet een beroep op het bestuur van waterschap Noorderzijlvest in de vorm van een initiatiefvoorstel ‘niet meer mee te werken aan het vervuilen van de Waddenzee en het Wad’. Een eerdere poging daartoe legde het bestuur naast zich neer, beweert Betaal Water.