Categorieën
Poëzie

BERUSTING

is verre van rust
vaak meest
moedigste daad
des betijens

onmachtig vergunnen
wat strijd kostte
voor behoud wat was
of hoe het kan zijn

beroert gemoed
danig vooraf
tot loslaatmoment
veelal lotsverbonden

staand op voetrusten
ergens nog stand-by
tot bedaard aanvaard
van ziel tot graf

© Elsijn Eelsingh