Categorieën
Foto's Natuur en milieu Sneek Súdwest

BEELD MET DYNAMIEK

Fotografe Gerda Bijker-Bos toont een beeld met dynamiek. Vooraan de landschappelijke waarde van het boezemgebied of it bûtlân, vervolgens het sportieve deel met de zeiltjes op het Sneekermeer en het slotdeel betreft de prachtige luchten. De elementen zijn logisch geordend. Dat is het talent van Gerda.

De foto is ook zichtbaar op Facebookpagina Let’s take a Walk.

WD