Categorieën
Commentaar Nederland Politiek

BBB maakt provinciale politiek relevant en mijdt D66

In een NOS-artikel staat een helder overzicht van de politieke ontwikkelingen in de provincies. Uit alles blijkt dat BBB in het land de dominante partij is en dat is ook logisch gezien de monsterzege van 15 maart. BBB mijdt in alle formaties D66.

NOS-journalist Hugo van der Parre omschrijft BBB als een middenpartij. Vanuit die positie kan de partij over links en/of rechts onderhandelen. In negen provincies doen VVD en PvdA aan formaties mee, soms met elkaar.

Zijn collega Xander van der Wulp beweert dat de PvdA in Friesland, Groningen en Limburg zich meer verbonden voelen met BBB dan met ‘bakfietslinks’ van GroenLinks. Een gemakzuchtige bewering van iemand die dagelijks met politiek doende is.

Ook schrijft Van der Wulp: De eerste conclusie is dat het BBB als nieuwkomer is gelukt om, ruim een maand na de verkiezingen, nog steeds aan tafel te zitten in alle provincies. Wederom een weinig intelligente opmerking en typerend voor een journalist die teveel verkleefd is aan Haagse mores. Net als de gevestigde politieke orde onderschat Van der Wulp de denkkracht van BBB.

Interessanter is wat Van der Wulp schrijft over Kaag, die gezegd heeft dat het moeizaam samenwerken zou worden met BBB, JA21 en PVV. Hierdoor heeft D66 zich buiten de politieke onderhandelingstafel geplaatst en mijdt BBB de partij terecht in de provincie.

Fryslân stuurt aan op een coalitie BBB, PvdA, CDA en CU. Buurprovincie Groningen koerst af op samenwerking tussen BBB, PvdA, Groninger Belang en CU. Het CDA heeft in Groningen slechts 2 zetels.

In Drenthe wordt gewerkt richting een vierpartijencoalitie van BBB, PvdA, VVD en CDA. De partijen beschikken over 28 van de 43 Statenzetels. Dat is wat je noemt een overmachtscollege en minder een meerderheidscollege.

In het oog springend is dat GroenLinks in zes provincies aan de formaties meedoet, terwijl er fundamentele verschillen zijn met BBB over de aanpak van het stikstofdossier. In Noord-Holland zit GroenLinks met BBB, VVD, en PvdA aan tafel. Dezelfde partijen en het CDA onderhandelen in Zuid-Holland.

GroenLinks-aanhang voert campagne.

Ook Flevoland trekt aandacht omdat er wordt gesproken met BBB, VVD, SGP, PVV en CU, ‘terwijl JA21 nog op de reservebank wordt gehouden’. Er is discussie binnen de CU of samenwerking met PVV wel kan.

BBB blijft in verstedelijkte- en plattelandsprovincies de toon aangeven. Een serieuze conclusie kan pas worden getrokken als de eerste coalitieakkoorden zijn gesloten. Dan ben ik benieuwd naar wat Van der Wulp heeft te zeggen.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://nos.nl/collectie/13923/artikel/2472378-bbb-kiest-in-provincie-voor-vvd-pvda-en-zelfs-groenlinks-maar-niet-d66