Categorieën
Beleid Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Ambtenaar moet weer het vertrouwen krijgen

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl)

Om onnodige administratieve lasten en verantwoording echt terug te dringen, moeten we ambtenaren weer vertrouwen geven, aldus het kabinet. Het (demissionaire) kabinet erkent dat financiering van publieke sectoren in het verleden in sommige gevallen niet altijd stabiel is geweest, ‘waardoor er onzekerheid is ontstaan over de continuïteit van taakuitvoering en dienstverlening’. Dat schrijft Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in reactie op het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ met oplossingsrichtingen voor de arbeidsmarktkrapte.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/kabinet-erkent-instabiele-financiering-publieke-sector