Categorieën
Súdwest Wonen

24 woningen gepland op terrein De Finke Koudum

Súdwest-Fryslân gaat samen met zorgorganisatie Patyna bekijken of uitbreiding van woon- en zorgcomplex De Finke in Koudum haalbaar is met 24 woningen.

In 2020 is Patyna gestart met de nieuwbouw van De Finke in Koudum. Het oorspronkelijke plan was groter dan wat er uiteindelijk gerealiseerd is. Daardoor is er op het terrein nog ruimte voor uitbreiding. Patyna wil 24 woningen bouwen, waarvan 14 voor de sociale huursector en die geschikt zijn voor zorg.