Categorieën
Columns Fryslân Media

10 TIPS VOOR DE NIEUWE LC-HOOFDREDACTEUR

De nieuwe hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant ligt een zware taak te wachten. Hopelijk slaagt deze journalistieke vrouw of man erin het aanzien van deze voor Fryslân belangrijke krant te herstellen, want de aanpak van voorganger Sander Warmerdam was niet succesvol.

Hierbij alvast 10 tips, gratis en voor niets!

1. Graag verdieping in de geschiedenis van Hepkema’s Courant en Jacob Hepkema. Op basis hiervan kun je jonge journalisten nieuwe verslaggeving laten bedrijven die op de oude leest van Hepkema is geschoeid.

De nieuwelingen krijgen een regio of kleiner gebied toegewezen en zorgen voor berichtgeving die op sociale media, weekbladen en de dagkrant wordt verwerkt. Ze krijgen extra provisie voor het zelf binnenhalen van adverteerders.

Dit plan is natuurlijk een pilot en kan stap voor stap verder worden uitgewerkt. Ten tijde van de NDC zijn adverteerders naar andere – startende – Friese media overgelopen. Door middel van deze nieuwe opzet kunnen die deels of grotendeels worden teruggehaald.

2. Zet journalisten aan tot het stellen van vragen die leiden tot verdieping. Dat kan ook goed met allerhande lokale kwesties. Het gaat er in deze context om dat de LC de abonnee minder vaak oppervlakkige artikelen voorschotelt.

3. Ontwikkel als hoofdredacteur geen onderdanige houding ten aanzien van bestuurders uit het onderwijs, politiek en bedrijfsleven. Te lang heeft de LC namelijk al het imago van een saaie bestuurderskrant.

4. Laat je niet ondersneeuwen door mededelingen van hogere bazen van Mediahuis Noord en het Belgische Mediahuis. Een verkrampte werkopvatting slaat over op LC-journalisten, creëert vluchtgedrag en een hoog ziekteverzuim.

5. Confronteer aan te nemen journalisten met voorwaarden in een arbeidscontract waarin staat dat een loopbaan niet bij een Friese gemeente of de provinsje mag worden voortgezet binnen een voorlichtings- of communicatieafdeling. Evenmin als woordvoerder of bestuursadviseur. De LC heeft veel te lang dit patroon in stand gehouden en heeft de openheid van de democratie beschadigd. Een zeer kwalijke zaak.

6. Oriënteer je op kritische personen die zinnige dingen kunnen zeggen en schrijven over vraagstukken van, over en in Fryslân. Tot op heden schakelt de hoofdredactie te geregeld zegslieden in die min of meer tot de gevestigde orde behoren.

7. Presenteer binnen een jaar enkele nieuwe columnisten die wat te melden hebben. Tot op heden zijn columns in de krant nogal muf.

8. Voorkom het zelfstandig schrijven van een bijdrage zoals Warmerdam die voor zijn rekening nam onder de titel ‘Achter de Kolommen’. Hij presenteerde nietszeggend, ambtelijk gewauwel hoe het er onder meer aan en achter redactietafels toeging. Een knap staaltje wegduikjournalistiek.

9. Categoriseer diverse nieuwscategorieën per medium, papieren krant, lc.nl en sociale media. Tot op heden presenteert de LC in dit opzicht geen helder beeld. Hierin is veel progressie mogelijk, spiegel dit onderdeel aan 1.

10. Maak van de LC weer een stoere Friese krant, die echt meer te melden heeft. Dat kan, want de krant heeft goede journalisten in dienst. Enkele decennia geleden werd de LC landelijk nog hoog aangeslagen.

In het radioprogramma ‘Welingelichte Kringen’ op de vrijdagmiddag werd berichtgeving uit de LC wel aangehaald. Harry Mulisch, Harrie van Wijnen, Henk Hofland, Marcel van Dam en Hans van Mierlo waren geregelde aanwezigen, onder de vaste leiding van presentator Joop van Tijn.

SUCCES!

Wiebe Dooper