Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur

Woke en zijn pleitbezorgers zijn op hun retour

(tekst: Coen de Jong op wyniasweek.nl)

De uitslag van de Tweede Kamer-verkiezingen op 22 november was deels een tegenreactie op de ‘woke’ ideologie die vanaf 2020 de Nederlandse instituties overspoelde en onder de kabinetten RutteDrie en Vier het kabinetsbeleid beïnvloedde.

Eind 2022 leek Wokeland een feit

Mijn boek Wokeland. Hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving van november 2022 ging over hoe gedachtengoed van luidruchtige ‘antikoloniale’ actiegroepen als Kick Out Zwarte Piet, The Black Archives en de politieke partij BIJ1, via partijen als D66 en GroenLinks, doordrong tot in het hart van politiek Den Haag. Op de cover van Wokeland afgebeelde hoofdpersonen drukten de (opportunistische) symbiose uit tussen radicale actievoerders en D66.

Om RutteVier tot stand te kunnen brengen en zijn premierschap te behouden gaf Mark Rutte aan D66 de macht om een deel van de ‘woke’ agenda in beleid om te zetten: slavernijexcuses, deemoedig geprevel over wandaden van ‘witte’ Nederlanders in heden en verleden en beleidsplannen vol jargon over Diversiteit & Inclusiviteit.

Leest u verder via: Woke en zijn pleitbezorgers zijn op hun retour – Wynia’s Week (wyniasweek.nl)