Categorieën
Columns

WETHOUDER MICHEL RIETMAN BRENGT KOMKOMMERNIEUWS

PvdA-wethouder Michel Rietman van de gemeente Súdwest-Fryslân staat zeer graag in het middelpunt van de belangstelling. Hij stuurt met medeweten van het college tijdens deze vakantie een gemeentelijke mededeling de wereld in over een nieuw grondstoffenbeleid, eerder het afvalbeleid. Er worden overbodige gegevens aangedragen en eveneens op vage wijze: echt komkommernieuws dus.

De berichtgeving noemt enkele simpele uitkomsten van een afvalenquête. De eerste houdt in dat inwoners het belangrijk vinden dat afval gescheiden wordt. Jeempie, wie heeft dat kunnen bedenken?

Ook de tweede is van een bedenkelijk niveau. Inwoners blijken niet te weten hoe ze afval kunnen scheiden en waar ze terecht kunnen. Hier is sprake van regelrechte onzin. Inwoners zijn in het bezit van drie containers voor papier, groenresten en overig afval. Daarnaast staan op diverse locaties glascontainers. Bovendien weten burgers uitstekend de milieustraten in Bolsward en Sneek te vinden voor het grotere afval. Het is er geregeld zeer druk. Voor de milieustraten in Heeg en Koudum geldt hetzelfde, neem ik aan.

De afvalenquête is voor wat betreft de hier genoemde onderdelen weggegooid geld.

Afvalbeleid wordt door Súdwest voortaan grondstoffenbeleid genoemd, waarbij wordt ingezet om afval nog beter te scheiden. Daarover zegt PvdA-wethouder Rietman: Het is belangrijk dat we nu samen met onze inwoners de eerste stappen zetten naar een afvalvrij 2050. Om dit vergezicht te bewerkstellingen wil hij volgend jaar onze inwoners informeren en hun helpen. Tussentijds blijven we gewoon de containers legen, zoals de inwoner dat van ons gewend is. Progressief paternalisme zit onwaarschijnlijk diep in het bestuurlijk-DNA van wethouder Rietman.

Hij beweert dat afvalcoaches klaarstaan om inwoners te adviseren over het scheiden van afval. Stiekem hou ik er rekening mee dat ze een groene overall dragen met de beeltenis van wethouder Rietman op de achterzijde. Vanuit de Marktstraat verwacht ik over die kledij nog toegesneden berichtgeving.

Sneeker Marktstraat in 1918. Aan en om deze straat is tegenwoordig het bestuurlijke centrum van Súdwest-Fryslân gevestigd. Fotobewerking: Dirk van der Meer

Súdwest heeft de ambitie een sirkulêr ambachtssintrum te willen realiseren, waarbij de nadruk ligt op de inname van grondstoffen voor hergebruik. Mededelingen over de wijze waarop worden niet vermeld.

De laatste weken heeft een serie narcistische getinte politici aangekondigd de landelijke politiek te verlaten. De niet te onderschatten en praatgrage wethouder Rietman blijft in Súdwest tot in 2026 aan.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

Persbericht: ‘Gemeente Súdwest-Fryslân zet stappen naar een toekomst zonder afval’, dinsdag 1 augustus 2023.