Categorieën
Europa Landbouw Onderzoek Politiek

Wetenschappers België en Nederland veroordelen besluit glyfosaat

(tekst: Martijn van Rossum op NieuweOogst.nl)

290 wetenschappers uit Nederland en België veroordelen het besluit van de Europese Commissie om glyfosaat nog tien jaar langer toe te laten voor gebruik in de landbouw. Ze hebben gezamenlijk een kritische brief gestuurd naar de ministers van landbouw en natuur in België en Nederland, voorafgaand aan de laatste stemming.

Volgens de wetenschappers zijn er ernstige tekortkomingen in de risicobeoordeling van het herbicide glyfosaat. Volgens de briefschrijvers is het met het ‘huidige toetsingskader’ van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) niet mogelijk om te bepalen of glyfosaat veilig is. ‘Het huidige toetsingskader heeft ernstige tekortkomingen, zowel voor de bepaling van de effecten op de volksgezondheid als de biodiversiteit’, schrijven ze.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/18/wetenschappers-belgie-en-nederland-veroordelen-besluit-glyfosaat