Categorieën
Energie Politiek Sneek Súdwest

Warmtenet betaalbaar voor Het Eiland Sneek

De Sneeker wijk Het Eiland is een stap verder richting aardgasvrij tegen de laagste maatschappelijke kosten. Súdwest-Fryslân start met het aanbestedingstraject voor de aanleg van een warmtenet op Het Eiland. Uit onderzoek blijkt dat een warmtenet met water uit de omliggende vaarten betaalbaar en haalbaar is, aldus de gemeente.

Voor 2030 wil Súdwest ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte, die onderdeel uitmaakt van het landelijk Klimaatakkoord. Wethouder Henk de Boer: ‘Tegearre mei Elkien en Accolade stopje wy in soad enerzjy yn dit projekt. Op Het Eiland steane sa ’n 900 wenningen. It is foar ús tige wichtich dat it foar alle bewenners betelber is en bliuwt.’

Het idee is om warmte uit het omliggende water te gebruiken. De warmte wordt in de zomer ‘geoogst’ en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt de warmte weer opgehaald uit de bodem en stroomt via een warmtenet, een stelsel van buizen, naar de woningen. Begin 2023 neemt het college van B&W een besluit over de aanbesteding van het warmtenet op Het Eiland. In 2024 moet de schop de grond in.

De gemeente ondersteunt ook initiatieven van inwoners om van het aardgas af te gaan, zoals bij Warm Heeg en Stogef in Bolsward.