Categorieën
Dieren Foto's Fryslân Natuur en milieu

VIJF FOTO’S MET CLARAKLASSE

De fotoreportages van Clara Walstra hebben een hoog niveau. Er worden hier een vijftal opnames gepresenteerd. Landschap, dieren en dorpsgezichten zijn vaste onderwerpen in haar fotowerk, dat de kwalificatie CLARAKLASSE verdient.

Mannetje kemphaan. © Clara Walstra
Kerktoren van Deinum ofwel de sipel op ‘e toer. © Clara Walstra
De groenling verschijnt iedere ochtend tijdens het ontbijt. © Clara Walstra
Onderscheiden foto met grutto op paal. © Clara Walstra

WD