Categorieën
Politiek Wonen

VEH: “Bouw meer seniorenwoningen voor een betere woningmarkt”

Vereniging Eigen Huis roept het kabinet en gemeenten op om veel meer geschikte woningen voor senioren te bouwen. Er is nu al een tekort van naar schatting 350.000 levensloopbestendige woningen en dat aantal loopt verder op. 

In 2040 bestaat meer dan een kwart van de bevolking uit 65-plussers, waarvan een derde ouder dan 80 jaar. Daarmee zijn senioren de snelst groeiende bevolkingsgroep. “Overheid en gemeenten moeten dit tekort nu onderkennen en snel omzetten in doelgericht beleid”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Per saldo zou tot wel de helft van de nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de woonwensen van ouderen om zelfstandig te kunnen wonen. Velen van hen willen graag verhuizen, maar er zijn onvoldoende geschikte woningen. Daardoor blijven zij in een te groot huis wonen dat steeds meer zorgen en beperkingen oplevert, zo blijkt uit ons woonwensenonderzoek.” 

Uit dit onderzoek, onder ruim 82.500 huiseigenaren van 55 jaar en ouder, blijkt dat 40 procent van de senioren denkt aan verhuizen naar een kleinere woning. Kremer: “Als je minder goed ter been bent en zelfstandig wilt blijven wonen, zoek je een huis of appartement zonder trappen en drempels. Maar mensen kunnen zoiets in of rondom hun woonplaats nauwelijks vinden en ook nieuwbouwplannen bieden weinig perspectief.”

Nieuw bouwbeleid nodig

De afgelopen tien jaar zijn in ons land veel te weinig woningen gebouwd die passen bij de woonbehoeften van senioren. Dergelijke huizen moeten daarom het speerpunt worden van het overheidsbeleid en de nieuwbouwproductie. Als meer ouderen kunnen verhuizen naar een passende woning, leidt dat tot een betere doorstroming op de woningmarkt. Bovendien helpt het zorgkosten te beteugelen.

Opvallend is dat veel gemeentelijke woonzorgvisies zich concentreren op de huur- en zorgsector, terwijl de meeste senioren juist een koophuis hebben. Kremer: “Daarom is het nodig dat gemeenten de woonbehoeften van oudere huiseigenaren centraal stellen. Daarnaast moeten er in gemeentelijke nieuwbouwplannen concrete prestatieafspraken komen over de bouw van levensloopbestendige woningen.

Woonwensenonderzoek

De overheid stimuleert mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Uit ons woonwensenonderzoek blijkt dat ruim de helft (56 procent) van de ondervraagde 55-plussers achter dit beleid staat. Senioren willen actief blijven en de regie over hun leven behouden. Twaalf procent van de senioren is bezorgd over vereenzaming en de extra druk op de mantelzorgers.

De meeste 55-plussers (88 procent) hebben nagedacht over hun toekomstige woonsituatie. Hiervan heeft 44 procent ook daadwerkelijk stappen ondernomen door te verhuizen of door de woning aan te passen. Een kwart van de ondervraagden denkt niet aan verhuizen. 

Zie ook: https://www.eigenhuis.nl/#/