Categorieën
Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

Twee adviesraden van het Sociaal Domein gaan samen verder

In Súdwest gaat de adviesraad Wmo & Jeugd samen met die van Toegankelijkheid. Zo ontstaat de Adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân. Daarnaast blijft de cliëntenraad WWB (Werk en inkomen) bestaan.

De thematiek van Wmo & Jeugd en Toegankelijkheid zijn nauw aan elkaar verbonden. Wethouder Sociaal Domein Marianne Poelman: “We zijn blij met deze stap die de adviesraden hebben gezet. Zij kunnen hierdoor de gemeente beter adviseren, vanuit een gezamenlijke visie. Ook voor de inwoner die contact wil leggen met de adviesraad is het gemakkelijker.”