Categorieën
Onderzoek Sociaal

Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden

(tekst: CBS op Liwwadders.nl)

Van de 348 duizend werklozen in het tweede kwartaal van 2023 hadden er 189 duizend minder dan een jaar daarvoor nog betaald werk. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren dit er 166 duizend. Deze toename zat vooral bij jongeren van 15 tot 25 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het arbeidsverleden van werklozen.

Het afgelopen jaar kwamen er vooral werklozen bij die nog kort geleden hebben gewerkt. De toename was relatief sterk onder jongeren. In het tweede kwartaal van 2022 waren er 74 duizend werkloze jongeren die een jaar daarvoor nog betaald werk hadden. In het tweede kwartaal van 2023 waren dit er 86 duizend. Daarnaast hebben jonge werklozen relatief vaak niet eerder gewerkt, dat waren er 29 duizend in het afgelopen kwartaal.

Werkloze 25-plussers hadden vaker dan jongeren twee jaar of langer geleden voor het laatst betaald werk. Wel is dit aantal onder 25-plussers gedaald van 73 duizend in het tweede kwartaal van 2022 tot 60 duizend in het afgelopen kwartaal. Bij de werklozen van 15 tot 25 jaar hadden afgelopen kwartaal er 15 duizend twee jaar of langer geleden betaald werk.

Werkloze jongere werkte vaak op laagste beroepsniveau

Van de 148 duizend werkloze jongeren van 15 tot 25 jaar in het tweede kwartaal van 2023 waren er 89 duizend eerder werkzaam in een baan met eenvoudige routinematige taken (beroepsniveau 1) of weinig tot middelmatig complexe taken (beroepsniveau 2). Jongeren werken veelal naast hun opleiding. Dan gaat het bijvoorbeeld om (bij)banen in het transport of logistiek (33 duizend), zoals vakkenvullers. Ook komen (bij)banen in commerciële beroepen (zoals kassamedewerkers) en dienstverlenende beroepen (zoals obers, kelners) veelvuldig voor.

Werkloze 25-plusser werkte vaker op hoger beroepsniveau

Van 166 duizend van de 200 duizend werkloze 25-plussers in het tweede kwartaal van 2023 is het beroepsniveau bekend waarin ze eerder gewerkt hebben. Bijna de helft hiervan had een baan met complexe taken (beroepsniveau 3) of zeer complexe gespecialiseerde taken (beroepsniveau 4).

De groep 25- tot 45-jarigen kent de meeste werklozen die eerder betaald werk hadden van beroepsniveau 4. Bij 25-plussers komen bedrijfseconomisch en administratieve beroepen, commerciële beroepen, technische beroepen en zorg en welzijn beroepen het meest voor.

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/toename-aantal-jonge-werklozen-die-recent-nog-werk-hadden/