Categorieën
Súdwest Wonen

Súdwest wil wonen op het water in Heeg onderzoeken

In plaats van ophogen, het land onder water laten lopen. Súdwest-Fryslân wil kijken naar een, mogelijk iconisch, innovatief water-woon-concept dat anticipeert op toekomstige opgaves omtrent klimaat, schoon water en natuur doelen. Tsjerkesleat in Heeg is de locatie die hiervoor naar voren wordt geschoven.

Het college van Súdwest-Fryslân wil diverse duurzame ambities samen laten komen in het water-woon-concept: Biobased bouwen, off-grid mogelijkheden en klimaatadaptief ontwikkelen. Ook zou dit woonconcept een coöperatief karakter kunnen krijgen als het gaat om nutsvoorzieningen zoals energie of water.

Niet ophogen, maar onder water laten lopen

De locatie Tsjerkesleat in Heeg is al langer in beeld voor woningbouw. De gemeente heeft diverse gesprekken met marktpartijen gevoerd. Conclusie: Marktpartijen zien kansen voor woningbouw op de locatie, maar de prijs acceptabel houden, wordt een uitdaging. De reden daarvoor is de grond waarop gebouwd moet worden.

De locatie ligt namelijk op een kleine polder. Om dit terrein geschikt te maken voor woningbouw, zijn, naast extra ophoging van de grond, diverse maatregelen nodig om waterrobuust te kunnen bouwen. Hier zitten veel meer kosten aan verbonden dan gebruikelijk, met hogere huizenprijzen als gevolg. En dat is niet acceptabel volgens de wethouder. 

De raad moet binnenkort beslissen over het al dan niet beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Daarmee wil de gemeente de onderzoeken in hoeverre de duurzame ambities voor de Tsjerkesleat realistisch zijn.