Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

Súdwest tekent convenant ‘meeverhuizen hulpmiddelen’

Het uitgangspunt van het convenant is dat inwoners bij verhuizing naar een andere gemeente, hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een rolstoel, kunnen meenemen en blijven gebruiken in hun nieuwe woonplaats. Momenteel dient de inwoner het hulpmiddel meestal af te staan aan de gemeente en moet een heel aanvraagtraject in de nieuwe gemeente worden doorlopen voor datzelfde hulpmiddel. “Dat is een situatie die voor inwoners onnodig belastend is,” vertelt wethouder Marianne Poelman. “De ondertekening van het convenant zorgt voor een prettige overgangssituatie waarbij de inwoner centraal staat.”